BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"bojownik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bojownik" po polsku

bojownik

rzeczownik
 1. warrior , ** , fighter , **
  • wojownik, bojownik, walczący [COUNTABLE]
   He became a warrior at the late age of 29. (On został wojownikiem późno, w wieku 29 lat.)
   I think he's going to make me a better fighter. (Sądzę, że dzięki niemu będę lepszym wojownikiem.)
 2. fighter , **   [COUNTABLE]
  He was a real fighter for freedom. (On był prawdziwym bojownikiem o wolność.)
  The fighter was strong and skillful. (Bojownik był silny i zręczny.)
 3. militant *
  • bojownik, bojówkarz
   In the past week, more than 400 people have been killed in attacks carried out by militant groups. (W ostatnim tygodniu w atakach przeprowadzonych przez oddziały bojowników zabitych zostało ponad 400 osób.)
 4. crusader  
  She is a real crusader for animal rights. (Ona jest prawdziwą bojowniczką o prawa zwierząt.)
  Our cause does not need crusaders. (Nasza sprawa nie potrzebuje bojowników.)
 5. contra
  • bojownik, contras
   She used to be a contra fighting against the dictator. (Ona kiedyś była bojownikiem walczącym przeciwko dyktatorowi.)
 6. combatant
 7. campaigner
 8. paladin
 9. buffeter
 10. assertor

powered by  eTutor logo