"prawy obrońca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prawy obrońca" po polsku — Słownik angielsko-polski

prawy obrońca

rzeczownik
  1. right back **  
    Jones is known as the best right back in the country. (Jones jest powszechnie uznawany za najlepszego prawego obrońcę w kraju.)

Powiązane zwroty — "prawy obrońca"

inne

"prawy obrońca" — Słownik kolokacji angielskich

right back kolokacja
  1. right przymiotnik + back rzeczownik = prawy obrońca
    Zwykła kolokacja

    He has also played as a right back for the club.

    Podobne kolokacje: