TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pomagać komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomagać komuś" po polsku

to help people obrazek do "assist" po polsku
czasownik
 1. help ***** , także: halp slang   [przechodni/nieprzechodni]
  Could you help me? (Mógłbyś mi pomóc?)
  How can I help you? (W czym mogę pomóc?)
  He doesn't like to help other people. (On nie lubi pomagać innym ludziom.)
  I will help you. (Pomogę ci.)
 2. assist ***
  • asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   The company's manager assisted me at the meeting. (Menedżer firmy towarzyszył mi na spotkaniu.)
   I want you to assist me at the hospital during my surgery. (Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.)
   The team will assist the company with the development of the product. (Zespół będzie wspierał firmę w rozwijaniu produktu.)
 3. aid ***
  • pomagać, wspierać [przechodni]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 4. support *****
  • pomagać (np. finansowo) [przechodni]
   As an artist, he has patrons who support him. (Jako artysta, on ma patronów, którzy mu pomagają.)
   My parents still support me financially. (Moi rodzice wciąż pomagają mi finansowo.)
 5. profit ***
  • przynosić korzyść, pomagać oficjalnie
   Charity parties profit the people in need. (Imprezy charytatywne pomagają ludziom w potrzebie.)
   The actions of the government did not profit the people. (Działania rządu nie pomogły ludziom.)
 6. abet
  • pomagać (w zrobieniu czegoś nielegalnego)
 7. patronize , patronise BrE
 8. relieve **
 9. succour BrE , succor AmE
 10. bestead
phrasal verb
 1. help out *
 1. lend support

pomagać komuś

czasownik
 1. work with somebody **** , work among somebody
  • pomagać komuś, pomagać wśród kogoś
   She's working with the poor. (Ona pomaga biednym ludziom.)
   My son wants to work with disabled children. (Mój syn chce pomagać niepełnosprawnym dzieciom.)
 2. be a facilitator for somebody  
phrasal verb
 1. help somebody out  
  Can I help you out? (Czy mogę ci pomóc?)
  He helps the poor out. (On pomaga biednym.)
 2. stick by somebody
  • pomagać komuś, pozostawać przy kimś
   I'll stick by you no matter what. (Pozostanę przy tobie niezależnie od tego co się będzie działo.)
 1. give somebody assistance  
idiom
 1. go to bat for somebody
 1. be of assistance
phrasal verb
 1. tide somebody over something
idiom
 1. give somebody five
  • pomóc komuś, podać komuś rękę, przywitać się z kimś, przybić piątkę
   We didn't have time to talk - he just gave me five and left the room. (Nie mieliśmy czasu, żeby porozmawiać - tylko podał mi rękę i wyszedł z pokoju.)
   I think he's mad at me - he didn't want to give me five when we met. (Myślę, że jest na mnie zły - nie chciał się ze mną przywitać, kiedy się spotkaliśmy.)
 1. be of service to somebody