"być obecnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być obecnym" po polsku

być obecnym

obrazek do "assist" po polsku
czasownik
 1. attend ****
  • brać udział, być obecnym, uczestniczyć (niekoniecznie w sposób aktywny np. w zajęciach w szkole, w spotkaniach) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   Did you attend the lecture yesterday? (Byłeś wczoraj obecny na wykładzie?)
   I don't attend parent-teacher meetings. (Nie biorę udziału w wywiadówkach.)
   How many people attended the meeting? (Ilu ludzi uczestniczyło w spotkaniu?)
   Is attending business dinners one of your duties? (Czy uczestnictwo w kolacjach biznesowych to jeden z twoich obowiązków?)
   I was invited to attend a very interesting conference in Rome. (Zostałem zaproszony by uczestniczyć w bardzo interesującej konferencji w Rzymie.)
 2. assist ***
  • asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   The company's manager assisted me at the meeting. (Menedżer firmy towarzyszył mi na spotkaniu.)
   I want you to assist me at the hospital during my surgery. (Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.)
   The team will assist the company with the development of the product. (Zespół będzie wspierał firmę w rozwijaniu produktu.)
 3. exist ****
  • istnieć, być obecnym [nieprzechodni]
   She still exists in my life, even though we're not together anymore. (Ona nadal jest obecna w moim życiu, mimo tego, że nie jesteśmy już razem.)
   These legends still exist but no one believes in them. (Te legendy nadal istnieją, ale nikt w nie nie wierzy.)
 4. be in attendance   oficjalnie
phrasal verb
 1. sit in ***  
  I have to sit in at my family dinner. (Muszę być obecny na moim rodzinnym obiedzie.)
  Do I have to sit in at this meeting? (Czy muszę być obecny na tym spotkaniu?)
przymiotnik
 1. current ****
  • obecny, bieżący, aktualny
   What is your current status? (Jaki jest Twój obecny status?)
   I don't even have her current phone number. (Nawet nie mam jej obecnego numeru telefonu.)
   We can predict only the current consequences. (Możemy przewidzieć jedynie bieżące konsekwencje.)
   What is the current weather forecast? (Jaka jest aktualna prognoza pogody?)
   link synonim: present
   przeciwieństwo: former
   zobacz także: popular
 2. present ***
  • obecny (np. w pracy, na lekcji)
   We were present at the place when the accident happened. (Byliśmy obecni na miejscu, kiedy zdarzył się wypadek.)
   I keep a weekly record of who is present. (Zapisuję sobie co tydzień, kto jest obecny.)
   przeciwieństwo: absent
   zobacz także: current
  • obecny (w czyjejś pamięci)
   My late grandmother is still present in my memory. (Moja zmarła babcia jest nadal obecna w mojej pamięci.)
   His last words are present in my memory. (Jego ostatnie słowa są obecne w mojej pamięci.)
  • obecny, teraźniejszy
   Do you have his present address? (Czy masz jego obecny adres?)
   Wait, I'll give you my present phone number. (Poczekaj, dam ci mój obecny numer telefonu.)
   link synonim: current
 3. existing ***
  • obecny, istniejący
   The exsisting president is nice. (Obecny prezydent jest miły.)
   The existing system is bad. (Istniejący ustrój jest zły.)
 4. in existence
 5. preset  
 6. around ***** , round BrE **
 7. current-day

Powiązane zwroty — "być obecnym"

przysłówek
obecnie = today +4 znaczenia
inne
obecnie = at present +2 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb

"być obecnym" — Słownik kolokacji angielskich

sit in kolokacja
 1. sit czasownik + in przyimek = być obecnym
  Bardzo silna kolokacja

  For more than an hour they sat together in the back of the room.

  Podobne kolokacje:
attended to kolokacja
Popularniejsza odmiana: attend to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): być obecnym
 1. attend czasownik + to przyimek
  Zwykła kolokacja

  Yet the day is not far off when I will attend to them also.

  Podobne kolokacje: