"existing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "existing" po angielsku

existing ***

przymiotnik
 1. istniejący
  I don't want to change the existing order. (Nie chcę zmieniać istniejącego porządku.)
  The existing medicines can't cure his disease. (Istniejące leki nie mogą wyleczyć jego choroby.)
 2. obecny, istniejący
  The exsisting president is nice. (Obecny prezydent jest miły.)
  The existing system is bad. (Istniejący ustrój jest zły.)
 3. zastany
  The existing state of the room was worse than we imagined. (Zastany stan pokoju był gorszy od tego, co sobie wyobrażaliśmy.)
  When I bought that company I had to deal with the existing situation first. (Kiedy kupiłem tę firmę, musiałem najpierw poradzić sobie z zastaną sytuacją.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. istnieć, egzystować [INTRANSITIVE]
  We weren't even sure it still existed. (Nie byliśmy nawet pewni, czy to wciąż istnieje.)
  Do you believe such people ever existed? (Czy wierzysz, że tacy ludzie kiedykolwiek istnieli?)
  It only exists in your imagination. (To istnieje tylko w twojej wyobraźni.)
 2. istnieć, być obecnym [INTRANSITIVE]
  She still exists in my life, even though we're not together anymore. (Ona nadal jest obecna w moim życiu, mimo tego, że nie jesteśmy już razem.)
  These legends still exist but no one believes in them. (Te legendy nadal istnieją, ale nikt w nie nie wierzy.)
 3. istnieć, być rzeczywistym [INTRANSITIVE]
  My 16 year old daughter believes that vampires exist. (Moja 16 letnia córka wierzy, iż wampiry istnieją.)
  Do you think a risk of an epidemic exists? (Czy uważasz, że istnieje ryzyko epidemii?)
 4. przeżyć [INTRANSITIVE]
  These creatures have existed in the soil for millions of years. (Te stworzenia przeżyły w glebie miliony lat.)
  How could these animals exist in such low temperatures? (Jak te zwierzęta mogły przeżyć w tak niskich temperaturach?)
  link synonim: survive

powered by  eTutor logo