"relacjonować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "relacjonować" po polsku

relacjonować

 1. report *****  
  This event is reported on the news every year. (To wydarzenie jest relacjonowane w wiadomościach co roku.)
czasownik
 1. recount **
  • opowiadać szczegółowo, relacjonować (przebieg zdarzeń) formal [TRANSITIVE]
   I would like to recount an incident that I find significant. (Chciałbym zrelacjonować jeden incydent, który uważam za istotny.)
   Could you recount for us the last time you both saw her? (Czy możesz opowiedzieć nam szczegółowo ostatni raz, kiedy oboje ją widzieliście?)
 2. rehearse *
 3. cover ***** , także: kiver dialect
  • zdawać relację, relacjonować, przedstawiać [TRANSITIVE]
   The journalist covered the story of a stray dog. (Dziennikarz zrelacjonował historię o bezpańskim psie.)
   I covered the Olympiad. (Ja zdawałem relację z olimpiady.)

Powiązane zwroty — "relacjonować"

rzeczownik
relacja = account +7 znaczeń
relacjonowanie = covering +2 znaczenia
czasownik

powered by  eTutor logo