Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"oddany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oddany" po polsku

oddany

przymiotnik
 1. supportive **
  • oddany, ofiarny, popierający
   Tom is very supportive of our cause. (Tom jest bardzo oddany naszej sprawie.)
   I've never known a more supportive person than Sam. (Nigdy nie poznałem bardziej ofiarnej osoby niż Sam.)
 2. devoted *
  • oddany (np. przyjaciel), zagorzały (zwolennik czegoś), lojalny (np. fan)
   Every football club needs devoted supporters. (Każdy klub piłkarski potrzebuje oddanych kibiców.)
 3. dedicated * , committed *
  • oddany (czemuś), zaangażowany (w coś), przywiązany (do czegoś)
   He's a loving husband and dedicated father. (On jest kochającym mężem i oddanym ojcem.)
 4. committed *
  • zaangażowany, zagorzały, oddany
   devoted to, ready to give a lot of time, energy and attention because you believe it is important, engaged, involved in his or her job
   They were all committed to making the deal. (Wszystkim zależało na dobiciu targu.)
 5. loving *
 6. staunch , stanch AmE
  • wierny (sojusznik), zagorzały, zażarty (zwolennik), oddany (przyjaciel)
   He has a reputation as being a staunch supporter of monarchy. (On jest zagorzałym zwolennikiem monarchii.)
 7. stalwart
 8. self-dedicated
 9. allegiant
 10. true-blue
czasownik
 1. convey **
 2. capture ***
  • uchwycić, oddawać (np. piękno przyrody na zdjęciu) [przechodni]
   I managed to capture this beautiful sunset! (Udało mi się uchwycić ten piękny zachód słońca!)
   He's a great photographer, he captured the beauty of the ocean. (On jest świetnym fotografem, uchwycił piękno oceanu.)
   The photographer captured the moment perfectly. (Fotograf idealnie uchwycił moment.)
 3. surrender **
 4. donate **
 5. concede **
 6. render **
 7. resonate with something
 8. check *****
 9. cede   oficjalnie
 10. reciprocate
 11. disgorge
 12. remit ,
 13. regive
phrasal verb
 1. hand over
 2. give back
 3. give something away , give away something *
phrasal verb
 1. give up something *** , także: give something up
 2. hand in something BrE , hand something in BrE * , turn in something AmE * , turn something in AmE *
 3. turn something in *
 4. give something back , give back something
  • zwracać coś, oddawać coś
   When will you give me back my wallet? (Kiedy oddasz mi mój portfel?)
   Give me my glasses back! (Oddaj mi moje okulary!)
 5. take something back * , także: take back something
 6. give of something
  • oddawać coś, oferować coś (np. swój czas, swoje zaangażowanie)
   If he gives of his time, he likes you. (Jeżeli on oferuje swój czas, lubi cię.)
 7. bring something back , bring back something *
 8. deliver something up
 9. kick something back
phrasal verb
 1. pass something in
 2. fork up something
phrasal verb
 1. give somebody something back  
  Leon gave me back my book. (Leon oddał mi moją książkę.)
  Give me my money back. (Oddaj mi moje pieniądze.)
 2. give something back to somebody  
 3. give something over to somebody
 4. give something away to somebody
 5. pass something back to somebody  
czasownik
 1. yield something over to someone
czasownik
 1. relinquish
phrasal verb
 1. give oneself up to something
czasownik
 1. give yourself over to something
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE