PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dany" po polsku

dany

przymiotnik
 1. given **
  • dany, ustalony
   What have you been doing at the given moment? (Co robiłeś w danym momencie?)
   Is the date of the wedding given? (Czy data ślubu jest ustalona?)
 2. relevant **
obrazek do "give" po polsku
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE
 2. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [przechodni]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 3. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [przechodni]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 4. proffer
 5. bring *****
phrasal verb
 1. send forth
czasownik
 1. give somebody something *****  
  She promised to give me this book for my birthday. (Ona obiecała, że da mi tę książkę na urodziny.)
  I gave her a nice present. (Dałem jej ładny prezent.)
  I will give you the money tomorrow. (Dam ci pieniądze jutro.)
czasownik
 1. yield ***
  • dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [przechodni]
   We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
   The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
phrasal verb
 1. get something in ***
czasownik
 1. give something to somebody **  
  I gave the letter to Jane. (Dałem list Jane.)
  I want to give this rose to my mother. (Chcę dać tę różę mojej mamie.)
 2. give something up to somebody  

dan

rzeczownik
 1. dan ***
 1. allow oneself something
rzeczownik
 1. cooling rack
  • kratka do studzenia wypieków, dań
   Put the cake on the cooling rack and wait an hour before eating it. (Połóż ciasto na kratce do studzenia wypieków i poczekaj godzinę, zanim je zjesz.)
   This chicken is very hot, put it on the cooling rack. (Ten kurczak jest bardzo gorący, połóż go na kratce do studzenia.)

Powiązane zwroty — "dany"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
inne
idiom

powered by  eTutor logo