KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"dane" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dane" po polsku

DIKW: Data, Information obrazek do "data" po polsku
rzeczownik
 1. data *****
obrazek do "give" po polsku
czasownik
 1. give ***** , także: gie ScoE
 2. spare **
  • dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze) [przechodni]
   I spared an hour for this meeting and it was a waste of time. (Poświęciłem godzinę na to spotkanie i było to stratą czasu.)
   Can you spare me some time tomorrow? (Czy możesz poświęcić mi jutro trochę czasu?)
   She spared all her money for her sick daughter. (Ona poświęciła wszystkie swoje pieniądze na chorą córkę.)
 3. allow *****
  • przyznawać, przeznaczać, dawać [przechodni]
   My father allowed money for my education. (Mój ojciec przeznaczył pieniądze na moją edukację.)
   The minister allowed a large sum for the poor children. (Minister przeznaczył dużą sumę na biedne dzieci.)
 4. proffer
 5. bring *****
phrasal verb
 1. send forth
czasownik
 1. give somebody something *****  
  She promised to give me this book for my birthday. (Ona obiecała, że da mi tę książkę na urodziny.)
  I gave her a nice present. (Dałem jej ładny prezent.)
  I will give you the money tomorrow. (Dam ci pieniądze jutro.)
czasownik
 1. yield ***
  • dać, dawać, skutkować (np. wynik, odpowiedź) [przechodni]
   We hope that this latest improvement will help us yield better results. (Mamy nadzieję, że ostatnie udoskonalenie pozwoli nam dawać lepsze wyniki.)
   The experiment yielded an answer the scientists have been looking for. (Eksperyment dał odpowiedź, której szukali naukowcy.)
phrasal verb
 1. get something in ***
przymiotnik
 1. given **
  • dany, ustalony
   What have you been doing at the given moment? (Co robiłeś w danym momencie?)
   Is the date of the wedding given? (Czy data ślubu jest ustalona?)
 2. relevant **
czasownik
 1. give something to somebody **  
  I gave the letter to Jane. (Dałem list Jane.)
  I want to give this rose to my mother. (Chcę dać tę różę mojej mamie.)
 2. give something up to somebody  
 1. allow oneself something

Powiązane zwroty — "dane"

rzeczownik
liczba (reprezentujące dane) = figure
danie = course +1 znaczenie
podanie = application +1 znaczenie
pouczenie (dane przez policję, sąd) = caution
dekoder (program zmieniający zakodowane dane na postać pierwotną) = decoder
preambuła (w informatyce, informacje poprzedzające właściwe dane) = preamble
dane statystyczne = statistics +1 znaczenie
czasownik
przechowywać (dane w komputerze) = store
zapisywać (dane w programie komputerowym) = save
dodawać = add +3 znaczenia
podawać = serve +2 znaczenia
kopiować (dane do schowka) = copy
wprowadzać (dane do komputera) = enter +2 znaczenia
wykorzystywać (np. dane, informacje) = tap , tap into
wysyłać (np. dane, rezultaty) = output
cofać (obietnicę, dane słowo) = recall
zapisać (dane na twardym dysku) = write
gromadzić (np. dane w komputerze) = retain oficjalnie
przetwarzać (np. dane komputerowe) = manipulate
wklejać (dane ze schowka) = paste
zrewidować (dane) = re-examine , także: reexamine
wyselekcjonować (np. dane) = extract
oddawać = convey +2 znaczenia
usuwać (np. dane z pamięci komputera) = erase
przenosić (dane) = transfer
wczytywać (np. dane) = load
wyciąć (dane do schowka) = cut
odnaleźć (np. dane w bazie danych) = retrieve
przesyłać (np. dane z internetu) = stream
sfałszować (np. dane liczbowe, wyniki sprzedaży) = distort
zredagować (np. dane w komputerze) = edit
phrasal verb
przymiotnik
zadowalający (spełniający dane wymogi, do zaakceptowania) = satisfactory
oddany = supportive +3 znaczenia
numeryczny (np. dane) = numerical
poufny (np. materiały, dane) = sensitive
inne
być za czymś (uważać dane działanie za słuszne lub konieczne) = be all for something , be for something

"dane" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "dane" po angielsku

obrazek do "Dane" po polsku
rzeczownik
 1. Duńczyk, Dunka
  I once had a friend who was a Dane. (Kiedyś miałem przyjaciółkę, która była Dunką.)

Powiązane zwroty — "dane"

rzeczownik
Great Dane = dog niemiecki (rasa psa)

powered by  eTutor logo