Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"sprowadzać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprowadzać coś" po polsku

czasownik
 1. import **
  • importować, sprowadzać [przechodni]
   There is no reason for Germany to import workers from third countries. (Nie ma potrzeby, aby Niemcy sprowadzały pracowników z krajów trzecich.)
   We imported our car from France. (Sprowadziliśmy nasz samochód z Francji.)
 2. introduce ****
 3. reduce ****
  • sprowadzać (do czegoś) [przechodni]
   You can't reduce our relation to texting! (Nie możesz sprowadzać naszej relacji do pisania SMSów!)
   Her speech can be reduced to one sentence. (Jej przemowę można sprowadzić do jednego zdania.)

sprowadzać coś

phrasal verb
 1. call down something
  • sprowadzać coś (np. nieszczęście, pecha) oficjalnie
   This girl calls down bad luck. (Ta dziewczyna sprowadza pecha.)
   I will call down vengeance on you! (Ja sprowadzę na was zemstę!)
   You called down a blessing on me. (Sprowadziłaś na mnie błogosławieństwo.)
czasownik
 1. bring *****
  • sprowadzić, przyciągać (np. ludzi w określone miejsce) [przechodni]
   What brings you here? (Co cię tutaj sprowadza?)
   He brought me here, but I don't know why. (On mnie tu sprowadził, ale nie wiem czemu.)
   The new fountain is supposed to bring many tourists to our small town. (Nowa fontanna ma przyciągnąć wielu turystów do naszego małego miasteczka.)
 2. overstock
phrasal verb
 1. bring somebody over , bring over somebody
phrasal verb
 1. consist in