"rozpracować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpracować coś" po polsku

czasownik
  1. smash **
    • obalić (teorię), rozpracować (spisek), rozbić (szajkę przestępczą) [przechodni]
      Get round there, smash the gang, and arrest everybody. (Dostań się tam, rozbij szajkę, i aresztuj każdego członka.)
      The police smashed a plot against the president. (Policja rozpracowała spisek przeciwko prezydentowi.)

powered by  eTutor logo