"coverage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "coverage" po angielsku

cover BrE ***
coverage AmE ***

rzeczownik
 1. zabezpieczenie, ubezpieczenie, polisa [niepoliczalny]
  That is now about $11,000 a year for family coverage. (Obecnie ubezpieczenie rodzinne wynosi około 11000 dolarów.)
  Some 34 million Americans have no health coverage at all. (Około 34 miliony Amerykanów nie ma wcale ubezpieczenia zdrowotnego.)
  The man who came had an interest in fire coverage. (Mężczyzna, który przyszedł był zainteresowany ubezpieczeniem od ognia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

coverage ***

rzeczownik
 1. relacja, sprawozdanie [niepoliczalny]
  CNN prepared the coverage of the presidential scandal. (CNN przygotowało relację ze skandalu prezydenckiego.)
  Do you think the BBC is objective in their coverage? (Sądzisz, że BBC jest obiektywne w ich sprawozdaniach?)
 2. opracowanie, sposób przedstawienia, sposób relacjonowania [niepoliczalny]
  I think that this coverage is biased. (Sądzę, że ten sposób przedstawiania jest stronniczy.)
  Her coverage was overdrawn and artificial. (Jej sposób relacjonowania był przerysowany i sztuczny.)
 3. zakres działalności, zasięg działalności [niepoliczalny]
  What's the coverage of the General Manager? (Jaki jest zakres działalności głównego kierownika?)
  I want to extend the coverage of my company. (Chce rozciągnąć zasięg działalności mojej firmy.)
 4. zasięg (np. nadawania sygnału radiowego) [niepoliczalny]
  The coverage of this radio is very poor. (Zasięg tego radia jest bardzo słaby.)
  The coverage is too poor, we need better equipment. (Zasięg jest za słaby, potrzebujemy lepszego sprzętu.)
 5. nagłośnienie, uwaga, zainteresowanie (mediów) [niepoliczalny]
  We don't need the media coverage, keep it quiet. (Nie potrzebujemy zainteresowania mediów, utrzymaj to w tajemnicy.)
  The loss of the sportsman received a lot of coverage. (Zaginięcie sportowca otrzymało duże zainteresowanie mediów.)
 6. krycie (określenie zawartości pigmentów w podkładzie lub korektorze) [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "coverage"

czasownik
cover , także: kiver dialekt = przykryć, nakryć, okryć +16 znaczeń
rzeczownik
inne
kolokacje