BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"relacja prasowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "relacja prasowa" po polsku

"relacja prasowa" — Słownik kolokacji angielskich

press coverage kolokacja
  1. press rzeczownik + coverage rzeczownik = relacja prasowa
    Bardzo silna kolokacja

    He was often associated with public higher education in press coverage.

powered by  eTutor logo