"opracowywać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opracowywać coś" po polsku

czasownik
 1. develop ***** , także: develope dawne użycie
  • opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt) [przechodni]
   The inventor developed a unique method of making ice cream. (Wynalazca rozwinął unikalną metodę robienia lodów.)
   Scientists have developed a new drug for this disease. (Naukowcy opracowali nowy lek na tę chorobę.)
   He has developed his own style of writing. (On wypracował swój własny styl pisania.)
   I will develop this idea in the body of my thesis. (Rozwinę ten koncept w części głównej mojej pracy.)
   Could you develop your idea? (Czy mógłbyś rozwinąć swój pomysł?)
   I think I like your idea. I want to know more - develop it. (Wydaje mi się, że podoba mi się twój pomysł. Chcę wiedzieć więcej - rozwiń go.)
 2. compile *
 3. edit **
 4. excogitate
 5. preedit

opracowywać coś

obrazek do "work something out" po polsku
phrasal verb
 1. work something out * , work out something ***
czasownik
 1. devise **
  • opracować, wymyślić [przechodni]
   They have devised a cure for this illness. (Oni opracowali lekarstwo na tę chorobę.)
   It may be the most important piece of machinery ever devised. (To może być najważniejsza maszyna wymyślona kiedykolwiek.)
   The burglars devised a scheme for entering the bank at night. (Włamywacze obmyślili plan wejścia w nocy do banku.)
 2. elaborate **
czasownik
 1. formulate something *

Powiązane zwroty — "opracowywać coś"

rzeczownik
praca = job +10 znaczeń
opracowywanie = editing +3 znaczenia
czasownik
pracować = work +3 znaczenia
inne
phrasal verb
Zobacz także: nie pracować

powered by  eTutor logo