obmyślać coś, opracowywać coś

work something out, work out something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

We just have to work out the details of the plan. = Musimy tylko opracować szczegóły planu.