PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dostać się na studia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostać się na studia" po polsku

dostać się na studia

czasownik
  1. get in ***  
    I got in, I start on October 1st. (Dostałem się na studia, zaczynam pierwszego października.)
    My son got in, we can celebrate! (Mój syn dostał się na studia, możemy świętować!)