BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"omówienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "omówienie" po polsku

omówienie

rzeczownik
 1. treatment ****
  • omówienie (np. tematu, problemu) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   In his latest book he focused on the treatment of village life. (W swojej ostatniej książce skupił się na omówieniu życia na wsi.)
 2. exposé ,  
  The exposé of the whole subject would take us too long. (Omówienie całego tego tematu zajęłoby nam za dużo czasu.)
 3. discussing
  • omówienie, omawianie (np. jakiegoś zagadnienia w książce)
 4. 10000-foot view
czasownik
 1. discuss ****
  • omówić, omawiać (np. jakieś zagadnienie w książce) [TRANSITIVE]
   In the next class we will discuss American modern poetry. (Na następnych zajęciach omówimy amerykańską poezję współczesną.)
   We've discussed this issue more than once. (Omawialiśmy ten problem więcej niż raz.)
phrasal verb
 1. talk through
phrasal verb
 1. talk something out
 2. thrash something out
phrasal verb
 1. talk something over
  • przedyskutować coś, omówić coś
   Don't tell me you've come here at this hour to talk something over. (Nie mów mi, że przyszedłeś tu o tej porze, żeby coś przedyskutować.)
   We need to talk our plan over. (Musimy omówić nasz plan.)
   link synonim: discuss
 1. discuss something over something , discuss something over
idiom
 1. give something an airing
czasownik
 1. overtalk

Powiązane zwroty — "omówienie"

czasownik
mówić = say +7 znaczeń
odmówić = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) British English +1 znaczenie
namówić = convince +2 znaczenia
zmówić się = conspire +1 znaczenie
inne
inne
idiom
phrasal verb
rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo