BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"trawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trawa" po polsku

trawa

rzeczownik
 1. grass ***
  • trawa (roślina) [UNCOUNTABLE]
   They were sitting on the grass. (Oni siedzieli na trawie.)
   The grass in your garden is so green! (Trawa w twoim ogrodzie jest taka zielona!)
   Cows eat grass. (Krowy jedzą trawę.)
  • trawa (marihuana) informal [UNCOUNTABLE]
   Let's smoke grass and watch a film! (Zapalmy trawę i obejrzyjmy film!)
   He bought grass from a local dealer. (On kupił trawę od miejscowego dilera.)
 2. jane ***
  • trawa, marycha American English slang
   We should buy some jane for the party. (Powinniśmy kupić trochę marychy na imprezę.)
   Do you want to smoke some jane with me? (Chcesz zapalić ze mną trochę trawy?)
 3. grade ****
  • trawa, zioło slang
   Let's buy some grade for the party! (Kupmy trochę zioła na imprezę!)
   This grade is weak, who sold you that? (Ta trawa jest słaba, kto ci ją sprzedał?)
 4. jive
 5. swarth
 6. witchgrass
 7. chronic **
  • trawa, trawka, zioło, marihuana (często wysokiej jakości) slang
   He sold me some chronic. (Sprzedał mi trochę trawki.)
   Smoking chronic helps me relax. (Palenie zioła pomaga mi się zrelaksować.)
 8. wacky backy
 9. zambi
 10. skunkweed
 11. bammy
 12. muggles old-fashioned
 13. dagga

powered by  eTutor logo