PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chronic" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "chronic" po angielsku

chronic **

przymiotnik
 1. chroniczny, przewlekły
  lasting for a long time
  Diets rich in fruit and vegetables may reduce the risk of many chronic diseases. (Diety bogate w owoce i warzywa mogą zmniejszyć ryzyko wielu chorób przewlekłych.)
  Asthma is a chronic disease. (Astma jest chorobą przewlekłą.)
 2. nałogowy, notoryczny
  You are a chronic gambler! (Jesteś notorycznym hazardzistą!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. trawa, trawka, zioło, marihuana (często wysokiej jakości) slang
  He sold me some chronic. (Sprzedał mi trochę trawki.)
  Smoking chronic helps me relax. (Palenie zioła pomaga mi się zrelaksować.)

"chronic" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chronic" po polsku

obrazek do "protect" po polsku obrazek do "save" po polsku
czasownik
 1. protect ****
 2. guard , ****
  • chronić, ochraniać (np. jakąś osobę, młode) [przechodni]
   We saw a duck guarding her ducklings. (Widzieliśmy, jak kaczka ochrania swoje kaczątka.)
   We have to guard our children from the outside world. (Musimy chronić nasze dzieci przed światem zewnętrznym.)
 3. save ****
  • chronić, ratować, ocalić [przechodni]
   He fell in the river but his brother saved him. (On wpadł do rzeki, ale jego brat go ocalił.)
   We tried to save our marriage but it didn't work out. (Próbowaliśmy ratować nasze małżeństwo, ale to nie wypaliło.)
   He saved him from certain death. (On uratował go przed pewną śmiercią.)
   link synonim: rescue
 4. screen ****
  • chronić, ochraniać (przed czymś niebezpiecznym)
   He screened her from the shooter. (On ochraniał ją przed strzelającym.)
   They screened their child from a child molester. (Oni ochronili swoje dziecko przez pedofilem.)
 5. preserve ***
  • kultywować, chronić (tradycję) [przechodni]
   We have to preserve our history and traditions. (Musimy chronić naszą historię i tradycje.)
   My family preserves all of the old traditions of our grandfathers. (Moja rodzina kultywuje wszystkie stare tradycje naszych dziadków.)
 6. safeguard *
  • chronić, zabezpieczać
   to protect somebody or something with appropriate measures
   To safeguard our secrets, we need to impose new security measures. (Aby chronić nasze tajemnice, musimy wprowadzić nowe środki bezpieczeństwa.)
 7. haven **
 8. conserve *
 9. buffer *
 10. insulate
 11. enshrine , także: inshrine
 12. shadow , ***
 13. cosset
phrasal verb
 1. screen off

Powiązane zwroty — "chronic"

rzeczownik
ochrona = security +14 znaczeń
schronienie = shelter +13 znaczeń
ochraniacz = protector +1 znaczenie
chronienie = screening +1 znaczenie
przymiotnik
ochronny = protective +5 znaczeń
idiom
czasownik
ochraniać = cocoon +2 znaczenia
inne