PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"chronic disease" — Słownik kolokacji angielskich

chronic disease kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): choroba chroniczna
  1. chronic przymiotnik + disease rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Giving people with chronic disease a place to come together and support one another?