PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"chronic illness" — Słownik kolokacji angielskich

chronic illness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przewlekła choroba
  1. chronic przymiotnik + illness rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Support groups can play an important part in the lives of people with a chronic illness.