"cover one's back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cover one's back" po angielsku

"cover one's back" — Słownik kolokacji angielskich

cover one's back kolokacja
  1. cover czasownik + back rzeczownik = asekurować się (zwykle przed krytyką)
    Bardzo silna kolokacja

    "You cover my back and we will fight our way out of here."