"lie on one's back" — Słownik kolokacji angielskich

lie on one's back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): leż na plecach
  1. lie czasownik + back rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Because I remember you as face up, lying on your back.