"turn one's back" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "turn one's back" po angielsku

obrazek do "turn back" po polsku
phrasal verb
 1. zawrócić, zawracać
  We cannot turn back now, we're almost home. (Nie możemy teraz zawrócić, jesteśmy prawie w domu.)
  If we turn back now, we'll never find her. (Jeśli teraz zawrócimy, to nigdy jej nie znajdziemy.)
  We should turn back. (Powinniśmy zawrócić.)
  I forgot my phone, turn back, please. (Zapomniałem mojego telefonu, zawróć, proszę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. zawrócić kogoś
  The man turned me back and said I was going in the wrong direction. (Mężczyzna zawrócił mnie i powiedział, że idę w złą stronę.)

"turn one's back" — Słownik kolokacji angielskich

turn one's back kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwróć się plecami
 1. turn czasownik + back rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  But she said her back was turned to him at the time.