BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"marihuana" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "marihuana" po polsku

marihuana

marijuana leaf MARIJUANA NEWS AND CULTURE intercepts marijuana with cannabis weed picture by GONEJONES -
rzeczownik
 1. marijuana ** , marihuana   American English [UNCOUNTABLE]
  I have a license to grow marijuana for medical purposes. (Mam pozwolenie na uprawę marihuany dla celów medycznych.)
  The American Medical Association has just declared marijuana a dangerous drug. (Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne ogłosiło marihuanę niebezpieczną substancją.)
  This must mean that marijuana is the most addictive substance today. (To musi znaczyć, że marihuana jest najbardziej uzależniającą substancją.)
 2. cannabis
 3. skunk
  • skun, zioło, trawka, marihuana
   I have some smelly skunk, the name of the strain is 'Cheese'. (Mam jakieś mocno dające zioło, nazwa odmiany to 'Cheese'.)
 4. pot ***
  • trawka, marihuana informal [UNCOUNTABLE]
   He was sitting on a bench smoking pot. (On siedział na ławce paląc marihuanę.)
   My mother found some pot in my bag. (Moja matka znalazła trochę trawki w mojej torbie.)
   link synonimy: weed, broccoli
 5. weed **
  • haszysz, marihuana old-fashioned [UNCOUNTABLE]
   I smell weed and alcohol on your breath every morning. (Każdego ranka czuję od ciebie marihuanę i alkohol.)
   He smokes weed every day. (On codziennie pali marihuanę.)
   link synonim: pot
 6. leaves ***
 7. chocolate ***   British English slang
  Can you get me some chocolate from your friend? (Czy możesz załatwić mi marihuanę od swojego przyjaciela?)
  Do you want to smoke chocolate with me? (Chcesz zapalić ze mną marihuanę?)
 8. herb , **
  • zioło, marycha, marihuana slang
   He didn't want to smoke herb with me. (On nie chciał zapalić ze mną marychy.)
   Bro, did you buy some herb? (Brachu, kupiłeś trochę marychy?)
   They copped him because he grew some herb. (Oni go aresztowali, bo hodował trochę zioła.)
 9. dobie   slang
 10. mary jane
 11. boo *
 12. kush slang
 13. jive
 14. broccoli *
 15. Acapulco red
 16. bhang
 17. aunt mary   slang
 18. charas  
 19. ganja
 20. moocah slang  
 21. devil's lettuce slang  
  link synonim: marijuana
 22. chronic **
  • trawa, trawka, zioło, marihuana (często wysokiej jakości) slang
   He sold me some chronic. (Sprzedał mi trochę trawki.)
   Smoking chronic helps me relax. (Palenie zioła pomaga mi się zrelaksować.)
 23. laughing grass
 24. sticky icky
 25. muggles old-fashioned
 26. bammy
 27. wacky baccy British English informal , wacky tobacky American English informal , także: wacky tabacky American English informal
 28. locoweed American English , także: crazyweed American English , także: loco American English
 29. loud **

Powiązane zwroty — "marihuana"

rzeczownik
trawa (marihuana) = grass
palenie (papierosy lub marihuana) = smoke
trawka (marihuana) = blow
marycha (marihuana) slang = gage +1 znaczenie

"marihuana" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "marihuana" po angielsku

marijuana **
marihuana

marijuana leaf MARIJUANA NEWS AND CULTURE intercepts marijuana with
rzeczownik
 1. marihuana American English [UNCOUNTABLE]
  I have a license to grow marijuana for medical purposes. (Mam pozwolenie na uprawę marihuany dla celów medycznych.)
  The American Medical Association has just declared marijuana a dangerous drug. (Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne ogłosiło marihuanę niebezpieczną substancją.)
  This must mean that marijuana is the most addictive substance today. (To musi znaczyć, że marihuana jest najbardziej uzależniającą substancją.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo