BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"silnik liniowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "silnik liniowy" po polsku

silnik liniowy

rzeczownik
  1. linear motor

"silnik liniowy" — Słownik kolokacji angielskich

linear motor kolokacja
  1. linear przymiotnik + motor rzeczownik = silnik liniowy (rodzaj silnika elektrycznego generującego ruch postępowy bez użycia przekładni transformujących)
    Luźna kolokacja

    The container is propelled by a linear motor built into the track.

powered by  eTutor logo