BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ruch postępowy naprzód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ruch postępowy naprzód" po polsku

"ruch postępowy naprzód" — Słownik kolokacji angielskich

forward motion kolokacja
  1. forward przymiotnik + motion rzeczownik = ruch postępowy naprzód
    Bardzo silna kolokacja

    I kept myself light, but it still requires energy for the forward motion.

powered by  eTutor logo