BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"forward motion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "forward motion" po angielsku

forward motion

rzeczownik
  1. ruch postępowy naprzód
  1. przedłożyć wniosek
    to submit an application

"forward motion" — Słownik kolokacji angielskich

forward motion kolokacja
  1. forward przymiotnik + motion rzeczownik = ruch postępowy naprzód
    Bardzo silna kolokacja

    I kept myself light, but it still requires energy for the forward motion.

powered by  eTutor logo