BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"progressive Judaism" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "progressive Judaism" po angielsku

progressive Judaism

rzeczownik
  1. judaizm postępowy

"progressive Judaism" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Postępowy judaizm
  1. progressive przymiotnik + Judaism rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Progressive Judaism in the United Kingdom consists of two organizationally distinct denominations - Liberal Judaism and Reform Judaism.

powered by  eTutor logo