KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"progressive movement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postępowy ruch
  1. progressive przymiotnik + movement rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Progressive movement developed out of the poor economy pre-1897.

powered by  eTutor logo