Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"basic" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "basic" po angielsku

basic ****

przymiotnik
 1. podstawowy
  They only gave us very basic information. (Oni udzielili nam tylko bardzo podstawowych informacji.)
  The basic question is, what will they do? (Podstawowe pytanie brzmi: co oni zrobią?)
  This book will teach you basic computer skills. (Ta książka nauczy cię podstawowych umiejętności komputerowych.)
 2. fundamentalny, zasadniczy
  The right to vote is our basic right. (Prawo do głosowania jest naszym fundamentalnym prawem.)
  You have to follow our basic rules. (Musisz przestrzegać naszych zasadniczych reguł.)
 3. zasadowy (odczyn)
  The pH of this substance is basic. (PH tej substancji jest zasadowe.)
  For this experiment we will need any basic substance. (Do tego eksperymentu będziemy potrzebować dowolnej zasadowej substancji.)
 4. nudny (o osobie), bez ikry, bez ciekawych zainteresowań, bez cech charakterystycznych slang
  She's so basic. She only talks about her Facebook friends. (Ona jest taka nudna. Mówi tylko o swoich znajomych na Facebooku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. szkolenie przygotowawcze do wojska [policzalny lub niepoliczalny]

"basic" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "basic" po polsku

powered by  eTutor logo