"basic principle" — Słownik kolokacji angielskich

basic principle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podstawowa zasada
  1. basic przymiotnik + principle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For the time being he just wanted to know more about the basic principles.

powered by  eTutor logo