BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"basic right" — Słownik kolokacji angielskich

basic right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podstawowe prawo
  1. basic przymiotnik + right rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is generally thought of as a basic human right.

powered by  eTutor logo