"zasadowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasadowy" po polsku

zasadowy

przymiotnik
 1. basic ****
  • zasadowy (odczyn)
   The pH of this substance is basic. (PH tej substancji jest zasadowe.)
   For this experiment we will need any basic substance. (Do tego eksperymentu będziemy potrzebować dowolnej zasadowej substancji.)
 2. alkaline , także: alkalin
 3. alkalescent

powered by  eTutor logo