"szkoła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szkoła" po polsku

szkoła

obrazek do "school" po polsku
rzeczownik
 1. school ***** , także: skool potocznie
  • szkoła [policzalny lub niepoliczalny]
   You're going to be late for school. (Spóźnisz się do szkoły.)
   "Where's Jane?" "She went to school already." ("Gdzie jest Jane?" "Ona poszła już do szkoły.")
   Which school do you go to? (Do której szkoły chodzisz?)
  • szkoła (nurt, np. w malarstwie) [policzalny]
   The Venetian school of painting was very influential. (Wenecka szkoła malarstwa była bardzo wpływowa.)
   This is the German school of holding a bow. (To jest niemiecka szkoła trzymania smyczka.)
 2. schoolhouse
 3. whole school
  • szkoła (ogółem)
 4. seminary *   przestarzale
 5. school of thought
  • szkoła (sposób myślenia)
 6. phrontistery
idiom
 1. knowledge box
rzeczownik
 1. school of something

Powiązane zwroty — "szkoła"

rzeczownik
szkolenie = training +10 znaczeń
kolegium (szkoła z internatem dla dzieci rodzin szlacheckich) = collegium
jesziwa (żydowska szkoła religijna) = yeshiva , yeshivah
konwikt (szkoła przyklasztorna z internatem) = boarding school , residential school British English
czasownik
szkolić = train +3 znaczenia
przymiotnik
podstawowy (np. szkoła) = elementary
szkoleniowy = instructional +2 znaczenia
szkolny = scholastic +1 znaczenie
koedukacyjny (np. szkoła) = coeducational , co-educational , coed (skrót) , co-ed (skrót)
żeński (np. zespół muzyczny, szkoła) = all-girl , także: all-girls
phrasal verb

"szkoła" — Słownik kolokacji angielskich

whole school kolokacja
 1. whole przymiotnik + school rzeczownik = szkoła (ogółem)
  Bardzo silna kolokacja

  At first I only told a few people, but within a month the whole school knew.

  Podobne kolokacje:
school of thought kolokacja
 1. thought rzeczownik + school rzeczownik = szkoła (sposób myślenia)
  Zwykła kolokacja

  These days there seem to be four schools of political economic thought.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo