KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"training" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

training rzeczownik

rzeczownik + training
Kolokacji: 157
spring training • job training • teacher training • flight training • pilot training • weight training • refresher training • officer training • ...
training + rzeczownik
Kolokacji: 202
training camp • training program • training center • training session • training course • training facility • training ground • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 69
1. training camp = obóz treningowy training camp
3. training center = ośrodek szkoleniowy training center
4. training session = sesja szkoleniowa, szkolenie training session
  • She left me on the training course and went off to her next City.
  • They will tell you on the training course how to do that.
  • She went for the teacher's training course and began her professional career as a school teacher.
  • You will have to go through the same training course that our children take.
  • It can be university education or a special training course.
  • Thus, leadership development cannot take place during a single training course.
  • But instead she managed to get a place on a training course.
  • He has completed a training course for the police force.
  • One of the students in the author's training course was worried about his little boy.
  • Sitting in a training course with 25 Americans and not one of them has anything on their computer screen!
6. training facility = pomieszczenie do szkoleń training facility
7. training ground = teren treningowy training ground
8. training exercise = ćwiczenie treningowe training exercise
9. training mission = misja szkoleniowa training mission
10. training method = metoda szkoleniowa training method
11. training base = podstawa szkoleniowa training base
12. training period = okres szkolenia training period
13. training purpose = cel szkoleniowy training purpose
14. training site = miejsce szkoleniowe training site
15. training school = szkoła dokształcająca nauczycieli training school
16. training unit = jednostka szkoleniowa training unit
17. training area = obszar szkoleniowy training area
18. training room = pokój szkoleń, sala szkoleniowa training room
19. training ship = statek szkolny training ship
20. training operation = operacja treningowa training operation
21. training college = wyższa szkoła zawodowa training college
22. training flight = lot treningowy training flight
24. training regimen = reżim szkoleniowy training regimen
26. training opportunity = możliwość szkolenia training opportunity
27. training manual = podręcznik szkoleniowy training manual
28. training schedule = harmonogram szkoleniowy training schedule
29. training partner = partner szkoleniowy training partner
30. training aircraft = samolot treningowy training aircraft
31. training activity = działanie szkoleniowe training activity
32. training material = materiał treningowy training material
33. training teacher = nauczyciel szkoleniowy training teacher
34. training system = system szkoleniowy training system
35. training class = zajęcia z szkolenia training class
36. training cruise = rejs wycieczkowy treningowy training cruise
37. training requirement = wymóg szkoleniowy, wymaganie w zakresie szkolenia training requirement
40. training film = film treningowy training film
41. training group = grupa szkoleniowa training group
42. training vessel = statek treningowy training vessel
43. training workshop = warsztat szkoleniowy training workshop
45. Training Corps = Korporacje szkoleniowe Training Corps
46. training event = wydarzenie szkoleniowe training event
47. training seminar = seminarium szkoleniowe training seminar
48. training duty = obowiązek treningowy training duty
49. training technique = metoda szkoleniowa training technique
51. training complex = kompleks szkoleniowy training complex
52. training institution = instytucja szkoleniowa training institution
53. training accident = wypadek szkoleniowy training accident
54. training time = czas szkoleniowy training time
55. training video = film szkoleniowy na wideo training video
56. training organization = organizacja szkoleniowa training organization
57. training regime = reżim szkoleniowy training regime
58. training day = dzień szkoleniowy training day
59. training establishment = utworzenie treningowe training establishment
60. training field = pole szkoleniowe training field
61. training service = usługa szkoleniowa training service
62. training tool = narzędzie treningowe training tool
63. training squad = oddział szkoleniowy training squad
64. training provider = podmiot świadczący usługi szkoleniowe training provider
65. training student = student szkoleniowy training student
66. training staff = personel szkoleniowy training staff
67. training process = proces szkolenia training process
68. training need = potrzeba szkoleniowa training need
69. training company = firma szkoleniowa training company
training + czasownik
Kolokacji: 45
training includes • training begins • training takes • training helps • training makes • ...
czasownik + training
Kolokacji: 89
provide training • receive training • undergo training • undertake training • offer training • conduct training • require training • ...
przymiotnik + training
Kolokacji: 196
medical training • military training • basic training • formal training • vocational training • professional training • advanced training • ...
przyimek + training
Kolokacji: 30
during training • without training • through training • after training • for training • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.