Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"technikum" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "technikum" po polsku

technikum

rzeczownik
 1. technical college , technical school , technical institute , technical secondary school , także: tech school  
 2. City Technology College , CTC
  • technikum (utrzymywane wspólnie przez państwo i koła biznesu)  BrE

Powiązane zwroty — "technikum"

rzeczownik
technika = technology , także: technol. , także: tech +3 znaczenia
technik = engineer , także: Eng. , także: Engr. +3 znaczenia
przymiotnik
techniczny = technical +2 znaczenia
przysłówek

"technikum" — Słownik kolokacji angielskich

technical college kolokacja
 1. technical przymiotnik + college rzeczownik = technikum
  Bardzo silna kolokacja

  It changed its status to technical college on June 30, 1930.

technical school kolokacja
 1. technical przymiotnik + school rzeczownik = technikum
  Bardzo silna kolokacja

  She was now a student of social policy at the technical school.

 1. technical przymiotnik + institute rzeczownik = technikum
  Zwykła kolokacja

  In 1971 the training-school and the agricultural technical institute became college.