"technik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "technik" po polsku

technik

rzeczownik
 1. engineer *** , także: Eng. , także: Engr.
  • monter, technik  BrE [policzalny]
   "What do you do?" "I'm a senior engineer." ("Czym się zajmujesz?" "Jestem starszym monterem.")
   My father works as an engineer. (Mój ojciec pracuje jako monter.)
 2. technician **
  • technik (komputerowy, laboratoryjny), inżynier [policzalny]
   I would ask for the services of a technician please. (Proszę o przysłanie tu pracownika obsługi technicznej.)
 3. techie , także: techy   potocznie
 4. technical assistant
obrazek do "technology" po polsku New Technologies and Media obrazek do "technique" po polsku
rzeczownik
 1. technology ***** , także: technol. , także: tech **   [policzalny lub niepoliczalny]
  It's a completely new technology. (To jest zupełnie nowa technika.)
  Technology just keeps racing forward - you can't change it. (Technika pędzi cały czas do przodu - nie możesz tego zmienić.)
  important nie mylić z: technique
 2. technique ***
  • technika (dokładny sposób wykonania czegoś np. w sporcie) [niepoliczalny]
   I like this artist's painting technique. (Lubię technikę malowania tego artysty.)
   Once you master this technique, you will be the best. (Kiedy już opanujesz tę technikę, będziesz najlepszy.)
 3. technics , technic
 4. design and technology , D&T (skrót) , DT (skrót) , D.T. (skrót)

Powiązane zwroty — "technik"

przymiotnik
techniczny = technical +2 znaczenia
przysłówek
rzeczownik

"technik" — Słownik kolokacji angielskich

 1. technical przymiotnik + assistant rzeczownik = technik, asystent techniczny
  Zwykła kolokacja

  At first, she had no official position, merely serving as a technical assistant to Shapley from 1927 to 1938.

podobne do "technik" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "technik" po angielsku

rzeczownik