"urzeczywistniać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urzeczywistniać się" po polsku

urzeczywistniać się

 1. come to fruition  
czasownik
 1. implement ***
  • implementować, wprowadzać (w życie), wdrażać, urzeczywistniać [TRANSITIVE]
   to carry out, to put into practice
   We may not have enough money to implement our plan. (Możliwe, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by wdrożyć nasz plan.)
   She always implements her ideas. (Ona zawsze urzeczywistnia swoje pomysły.)
   We must implement some new rules to keep the order. (Musimy wprowadzić jakieś nowe zasady, aby utrzymać ład.)
   I implemented a new schedule, you all have it on your desks. (Wprowadziłem nowy grafik, wszyscy macie go na swoich biurkach.)
   link synonim: enforce
 2. embody ** , także: imbody old use
 3. materialize * , materialise British English , eventualise
 4. actualize , actualise British English

Powiązane zwroty — "urzeczywistniać się"

przysłówek
rzeczywiście = really , także: rly informal +5 znaczeń
inne
wykrzyknik
przymiotnik
rzeczywisty = real +8 znaczeń
rzeczownik
rzeczywistość = reality +4 znaczenia
inne
Zobacz także: urzeczywistnianie

powered by  eTutor logo