eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyposażać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyposażać" po polsku

wyposażać

czasownik
 1. equip **
  • wyposażać, zaopatrywać, wyekwipować [przechodni]
   I never invite anyone over, so I never fully equipped my kitchen. (Nigdy nikogo nie zapraszam, więc nigdy całkowicie nie wyposażyłem mojej kuchni.)
 2. gear ***  
  Miss Pork geared her kitchen with a dishwasher. (Pani Pork wyposażyła swoją kuchnię w zmywarkę.)
 3. accessorize AmE , accessorise BrE   [przechodni]
 4. accoutre BrE , accouter AmE
phrasal verb
 1. fit out , fit up
 2. kit out BrE potocznie
czasownik
 1. outfit **
 2. refit
phrasal verb
 1. kit up  
 2. tool up

"wyposażać" — Słownik kolokacji angielskich

fit out kolokacja
 1. fit czasownik + out particle = wyposażać, ekwipować, zaopatrywać
  Bardzo silna kolokacja

  I'll fit you out so you'll be a great success.

  Podobne kolokacje:
fit up kolokacja
 1. fit czasownik + up particle = wyposażać, ekwipować, zaopatrywać
  Silna kolokacja

  "You would like me to fit up your entire house?"

  Podobne kolokacje: