"zaopatrzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaopatrzenie" po polsku

zaopatrzenie

obrazek do "supplies" po polsku
rzeczownik
 1. supply ****
  • zapas, zaopatrzenie [policzalny]
   Our fuel supplies will last for only two or three days. (Nasze zapasy paliwa wystarczą jedynie na dwa, trzy dni.)
   We had a fair supply of food, but no fresh water. (Mieliśmy dostateczne zapasy jedzenia, ale ani trochę świeżej wody.)
   He seemed to have an infinite supply of energy. (On wydawał się mieć nieskończone zapasy energii.)
   zobacz także: viand
 2. supplies **
  • zaopatrzenie, prowiant
   I can always go home for supplies. (Zawsze mogę iść do domu po zaopatrzenie.)
   We need somewhere to put our supplies. (Potrzebujemy miejsca, w którym umieścimy nasz prowiant.)
 3. stores ***
  • zapasy, zaopatrzenie (o odzieży, żywności)
   It looks as if she had enough food stores for a whole year. (Wygląda to tak, jakby ona miała zapasy jedzenia na cały rok.)
   We don't pay that much for stores. (My nie płacimy aż tak dużo za zaopatrzenie.)
 4. provisions **
 5. procurement , także: procural  
  The procurement arrives every Monday. (Zaopatrzenie przyjeżdża w każdy poniedziałek.)
 6. replenishment
 7. replenishing
 8. purveyance
AOE 6 Supply Fast Combat
czasownik
 1. provide *****
  • dostarczać, zaopatrywać, zapewniać [przechodni]
   to give
   Our materials are provided to us by a local manufacturer. (Nasze materiały są nam dostarczane przez miejscowego producenta.)
   The school provides free books for all pupils. (Szkoła zapewnia darmowe książki dla wszystkich uczniów.)
   Tea and coffee will be provided. (Zapewniamy herbatę i kawę.)
   We provide food and a bed to sleep in. (Zapewniamy jedzenie i łóżko do spania.)
   zobacz także: render
 2. supply ****
  • dostarczać, zaopatrywać [przechodni]
   You said you can supply what we came here for. (Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy.)
   If you want any information, we'll supply it. (Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek informacji, my ją dostarczymy.)
   Can you supply me with details of this contract? (Czy możesz dostarczyć mi szczegóły na temat tego kontraktu?)
 3. issue
  • wydawać, zaopatrywać (np. w dokumenty) [przechodni]
   The office will be issuing the permits on Tuesday mornings. (Biuro będzie wydawało pozwolenia we wtorkowe poranki.)
   The authorities will soon issue a new registration form. (Władze wkrótce wydadzą nowy formularz rejestracyjny.)
   The school newsletter is issued monthly. (Szkolna gazetka jest wydawana raz w miesiącu.)
 4. resource , ****
  • zaopatrywać, przydzielać środki
   Our investment must be adequately resourced. (Nasza inwestycja musi być odpowiednio zaopatrzona w zasoby.)
   We have to resource ourselves in the necessary equipment. (Musimy się zaopatrzyć w niezbędny sprzęt.)
 5. stock ****
  • zaopatrywać (kogoś, coś) [przechodni]
   I stock numbers 15 and 16. (Zaopatruję numery 15 i 16.)
   This company stocks my shop. (Ta firma zaopatruje mój sklep.)
 6. provision ***   oficjalnie
  Most of them had been there for weeks and were already well provisioned. (Większość z nich była tam już od kilku tygodni i dobrze zaopatrzona.)
  We provision schools in snacks. (Zaopatrujemy szkoły przekąskami.)
 7. equip **
 8. accommodate **
 9. furnish *
 10. cater *  
 11. purvey oficjalnie
 12. assort
 13. plenish
phrasal verb
 1. give out *
 2. lay something on
 3. fit out , fit up
czasownik
 1. barb ,
 2. replenish
phrasal verb
 1. tool up
czasownik
 1. stock up , stock up on something
 2. draw supplies  

Powiązane zwroty — "zaopatrzenie"

rzeczownik
phrasal verb
inne
czasownik
przymiotnik
zaopatrzony = resourced +1 znaczenie

powered by  eTutor logo