"supply power" — Słownik kolokacji angielskich

supply power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moc dostawcza
  1. supply czasownik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That thing would supply power and light for half the Ship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo