"buy supplies" — Słownik kolokacji angielskich

buy supplies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup prowiant
  1. buy czasownik + supply rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They then went to a local market to buy supplies.

    Podobne kolokacje: