"PSU" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "PSU" po angielsku

rzeczownik
 1. zasilacz
  Turn off the power supply unit first. (Najpierw wyłącz zasilacz.)
  I've got a 500 watt PSU. (Mam 500 watowy zasilacz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"PSU" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "PSU" po polsku

Domestication was bad news for doggy DNA | Ars Technica
rzeczownik
 1. dog , ****   [COUNTABLE]
  My dog has a very good sense of smell. (Mój pies ma bardzo dobry węch.)
  I walk my dog every day. (Codziennie wyprowadzam mojego psa.)
  I have a dog. (Mam psa.)
  This dog is big. (Ten pies jest duży.)
 2. hound *   informal
  Would you mind keeping your hound on a leash? (Czy mógłbyś trzymać swojego psa na smyczy?)
 3. pooch
 4. john *****
  • glina, pała, pies (policjant) Australian English slang
   How am I supposed to know you are not a john? (Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś gliną?)
   Don't talk to him, he's a john. (Nie gadaj z nim, to pies.)
 5. jack ****
  • menda, pies, pała (policjant) slang
   That jack gave me a ticket! (Ten pies wlepił mi mandat!)
   I hate jacks! They say that I stole this car. (Nienawidzę psów! Oni mówią, że ukradłem ten samochód.)
 6. barker
 7. bacon **
 8. roach ,
 9. weasel
 10. peeler
 11. shamus
 12. bawtie
 13. doggo   slang [COUNTABLE]
 14. plod

powered by  eTutor logo