TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"pełny czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pełny czegoś" po polsku

obrazek do "full" po polsku
przymiotnik
 1. full ***** , full up BrE
  • najedzony, pełny
   I ate so much, I am full. (Zjadłem tak dużo, jestem najedzony.)
   I won't eat the dessert, I'm full. (Nie zjem deseru, jestem najedzony.)
   Thank you, I'm full up. (Dziękuję, jestem pełny.)
 2. full *****
  • pełny
   The glass is full. (Szklanka jest pełna.)
  • zawierający wszystko, pełny
   This is a full overwiev of the issue. (To jest pełny ogląd tego problemu.)
   This is the full description of the film. (To jest pełen opis filmu.)
  • pełny (używane dla podkreślenia ilości lub wielkości czegoś)
   It looks like this room is full. (Wygląda na to, że ten pokój jest pełny.)
   My bag is full of unnecessary things. (Moja torba jest pełna niepotrzebnych rzeczy.)
   She can run the full 21-kilometre distance without tiring. (Ona potrafi przebiec pełen 21-kilometrowy dystans bez zmęczenia.)
  • pełny, zaokrąglony (np. kobiece kształty)
   I like a woman with full shapes. (Lubię kobiety z pełnymi kształtami.)
   Her full body was an asset. (Jej pełne ciało było atutem.)
  • pełny (smak)
   My method will bring out the full size of every meal. (Moja metoda wyciągnie pełny smak z każdego posiłku.)
   These red apples have a full taste. (Te czerwone jabłka mają pełny smak.)
  • pełny (dźwięk)
   You won't get a full sound without proper equipment. (Nie osiągniesz pełnego dźwięku bez właściwego sprzętu.)
   She plays the violin with a full sound. (Ona gra na skrzypcach pełnym dźwiękiem.)
  • pełny (o liczbie baz w baseballu)  AmE
 3. complete ****
  • pełny, kompletny, cały, całkowity
   The manager gave me a complete list of all his workers. (Menadżer dał mi pełną listę swoich pracowników.)
   I own a complete collection of Shakespeare's works. (Posiadam kompletną kolekcję dzieł Shakespeare'a.)
   The judge gave me the complete fact files. (Sędzia dał mi pełne akta.)
   przeciwieństwo: incomplete
 4. comprehensive **
  • wyczerpujący, obszerny, wszechstronny, pełny, kompleksowy
   He lent me a comprehensive book on Italian cuisine. (On pożyczył mi obszerną książkę o kuchni włoskiej.)
   He offered us a comprehensive explanation. (On przedstawił nam wyczerpujące wyjaśnienie.)
   It is a very comprehensive study of drug addiction. (To jest bardzo obszerne studium uzależnienia od narkotyków.)
   link synonimy: broad, wide, extensive
 5. outright
 6. replete
  • pełny, wypełniony, nasycony oficjalnie
   Her essay is replete with odd expressions. (Jej wypracowanie jest wypełnione dziwnymi wyrażeniami.)
   History is replete with turning points. (Historia jest pełna punktów zwrotnych.)
 7. fruity
 8. pudgy , podgy BrE
 9. rife
 10. fleshy
 11. undivided
 12. plenary
 13. uncensored
 14. unadulterated
 15. unabridged
 16. unabbreviated
 17. embracing
 18. whole-hearted , także: wholehearted
 19. unreserved
 20. packed out
 21. chocker BrE , chockers AusE

pełny czegoś

 1. full of something ***
  • pełny czegoś, pełen czegoś
   My bag is full of empty bottles. (Moja torba jest pełna pustych butelek.)
   Your wardrobe is full of winter clothes. (Twoja szafa jest pełna zimowych ubrań.)
   Our house is full of mice! (Nasz dom jest pełen myszy!)
   This bowl is full of water. (Ta miska jest pełna wody.)
   The room was full of people. (Pokój był pełen ludzi.)
   His head is always full of crazy ideas. (On zawsze ma głowę pełną szalonych pomysłów.)
   She is always full of energy. (Ona jest zawsze pełna energii.)
 2. rife with something
  • pełny czegoś, przepełniony czymś
   From the start, their relationship was rife with complications. (Od samego początku, ich związek przepełniony był komplikacjami.)
 3. lousy with something
przymiotnik
 1. fraught with something
 2. replete with something
  • objedzony czymś, pełny czegoś
  • pełny czegoś (np. powieść pełna opisów krajobrazu)