BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"przepełniony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przepełniony" po polsku

przepełniony

przymiotnik
 1. overcrowded
 2. overwhelmed
  • przepełniony (jakimś uczuciem)
   She was overwhelmed by fear of her life. (Była przepełniona strachem o swoje życie.)
   Alice was overwhelmed with love when she first saw her newborn baby. (Alice była przepełniona miłością, kiedy pierwszy raz ujrzała swoje nowo narodzone dziecko.)
   Zazwyczaj łączymy "overwhelmed" z "with", jeśli mówimy o przykrych, nieprzyjemnych wydarzeniach. Kiedy zaś mamy na myśli pozytywne zjawiska, zazwyczaj dodajemy po "overwhelmed" przyimek "by". W odniesieniu do uczuć możemy użyć zarówno "with", jak i "by".
 3. brimful
 4. overfull  
 5. topful
 6. surcharged
  • przepełniony, przeciążony
 7. overrun ,
 8. chocka British English , chock-a-block , także: chockablock
 9. chocker
 1. rife with something
 2. imbued with something
 3. riddled with something
 4. sated with something
przymiotnik
 1. ridden with
  • przepełniony czymś, naszpikowany (zwykle czymś negatywnym)
   I live in a neighbourhood ridden with crime and violence. (Żyję w dzielnicy przepełnionej przestępczością i przemocą.)
czasownik
 1. charge , *****
  • wypełniać, przepełniać (np. emocjami) [TRANSITIVE]
   My heart was charged with love. (Moje serce było przepełnione miłością.)
   This little angel has charged my soul with happiness. (Ten mały aniołek przepełnił moją duszę szczęściem.)

powered by  eTutor logo