"cały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cały" po polsku

cały

obrazek do "whole" po polsku
przymiotnik
 1. entire ****
  • cały (np. cały dzień), całkowity, kompletny
   They spent the entire day at home. (Oni spędzili cały dzień w domu.)
   Her boyfriend ate the entire cake. She was so annoyed! (Jej chłopak zjadł całe ciasto. Ona była taka zdenerwowana!)
   Their entire conversation was recorded. (Ich cała rozmowa została nagrana.)
   It looks like the entire world came here today. (Wygląda jakby cały świat tutaj dzisiaj przyszedł.)
   I've just bought the entire seventh season of 'Friends'. (Właśnie kupiłem kompletny sezon siódmy 'Przyjaciół'.)
   I have an entire collection of Northern American butterflies. (Posiadam kompletną kolekcję północnoamerykańskich motyli.)
   "Entire" jest używane razem z rzeczownikiem.
   zobacz także: complete
 2. whole *****
  • cały
   He spent the whole day reading a book. (On spędził cały dzień czytając książkę.)
   She was certain it wasn't the whole truth. (Ona była pewna że to nie była cała prawda.)
   The whole country's on the lookout for him! (Szukają go w całym kraju!)
   W tym znaczeniu "whole" występuje z rzeczownikiem.
  • cały, w całości
   I swallowed the apple whole. (Połknęłam jabłko w całości.)
   W tym znaczeniu "whole" nigdy nie występuje z rzeczownikiem.
   link synonim: entire
 3. complete ****
  • pełny, kompletny, cały, całkowity
   The manager gave me a complete list of all his workers. (Menadżer dał mi pełną listę swoich pracowników.)
   I own a complete collection of Shakespeare's works. (Posiadam kompletną kolekcję dzieł Shakespeare'a.)
   The judge gave me the complete fact files. (Sędzia dał mi pełne akta.)
   przeciwieństwo: incomplete
 4. all , *****
  • cały (np. czas), cała (np. rodzina)
   I was thinking about that accident all the time. (Cały czas myślałem o tamtym wypadku.)
   I invited all the family. (Zaprosiłam całą rodzinę.)
 5. livelong
  • cały (np. cały dzień)
 6. onefold