Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"całkowity" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "całkowity" po polsku

całkowity

przymiotnik
 1. entire ****
  • cały (np. cały dzień), całkowity, kompletny
   They spent the entire day at home. (Oni spędzili cały dzień w domu.)
   Her boyfriend ate the entire cake. She was so annoyed! (Jej chłopak zjadł całe ciasto. Ona była taka zdenerwowana!)
   Their entire conversation was recorded. (Ich cała rozmowa została nagrana.)
   It looks like the entire world came here today. (Wygląda jakby cały świat tutaj dzisiaj przyszedł.)
   I've just bought the entire seventh season of 'Friends'. (Właśnie kupiłem kompletny sezon siódmy 'Przyjaciół'.)
   I have an entire collection of Northern American butterflies. (Posiadam kompletną kolekcję północnoamerykańskich motyli.)
   "Entire" jest używane razem z rzeczownikiem.
   zobacz także: complete
 2. total ****
  • całkowity, zupełny, totalny
   Their new product turned out to be a total disaster. (Ich nowy produkt okazał się totalną katastrofą.)
   We estimated the total cost. (Oszacowaliśmy całkowity koszt.)
   link synonimy: overall, complete
 3. complete ****
  • pełny, kompletny, cały, całkowity
   The manager gave me a complete list of all his workers. (Menadżer dał mi pełną listę swoich pracowników.)
   I own a complete collection of Shakespeare's works. (Posiadam kompletną kolekcję dzieł Shakespeare'a.)
   The judge gave me the complete fact files. (Sędzia dał mi pełne akta.)
   przeciwieństwo: incomplete
 4. overall ***
  • całkowity, ogólny
   His overall score was quite high. (Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.)
   What's your overall impression of him? (Jakie jest twoje ogólne wrażenie o nim?)
   I was satisfied with the overall look of my painting. (Byłem zadowolony z ogólnego wyglądu mojego obrazu.)
   W tym znaczeniu "overall" występuje z rzeczownikiem.
   link synonim: total
 5. absolute **
  • absolutny, całkowity, zupełny
   The story I'm about to tell you is an absolute truth. (Historia, którą chcę ci opowiedzieć, jest całkowitą prawdą.)
   Anything you tell me will be in absolute confidence. (Wszystko co pan mi powie, będzie w absolutnym zaufaniu.)
   You have to show her your absolute obedience. (Musisz jej pokazać swoje całkowite posłuszeństwo.)
 6. full *****
  • całkowity, maksymalny
   He played with full effort. (On grał z maksymalnym wysiłkiem.)
   Is this your full strength? (Czy to twoja maksymalna siła?)
   zobacz także: maximum
 7. pure , ***  
  You showed nothing but pure foolishness. (Nie pokazałeś nic innego jak całkowitą głupotę.)
  What is today's pure income? (Jaki jest dzisiejszy całkowity dochód?)
 8. gross ** , gr. (skrót) , gro. (skrót)
  • brutto, całkowity
   My gross income is lower than last year. (Mój dochód brutto jest niższy niż w zeszłym roku.)
 9. integral *
  • integralny, całkowity
   a necessary part of something
   You're an integral part of our family. (Jesteś integralną częścią naszej rodziny.)
   Computer knowledge is integral to this job. (Znajomość komputera jest integralną częścią tej pracy.)
   zobacz także: essential, indispensable, requisite
 10. deadly **
  • całkowity, kompletny
   What a deadly lack of respect! (Co za kompletny brak szacunku!)
 11. direct ****
 12. inclusive *
  • łączny, całkowity (np. o opłacie, koszcie)
 13. utter *
 14. round ****
  • całkowity, zaokrąglony (o liczbie)
   One thousand is a round number. (Tysiąc to całkowita liczba.)
   Name positive round numbers. (Wymień liczby dodatnie całkowite.)
 15. thorough , * , także: thoro potocznie
 16. all-out
 17. profound **
  • całkowity, zupełny
   You earned my profound respect. (Zasłużyłeś na mój całkowity szacunek.)
 18. implicit *
  • niezaprzeczalny, niewątpliwy, całkowity (o zaufaniu, wierze)
   Her faith is implicit. You can't doubt it. (Jej wiara jest niezaprzeczalna. Nie możesz w nią wątpić.)
   My trust in her was implicit. She's never failed me. (Moje zaufanie do niej było całkowite. Ona nigdy mnie nie zawiodła.)
 19. out and out , out-and-out
  • całkowity, absolutny
   That's an out-and-out lie! (To absolutne kłamstwo!)
 20. undivided
  • całkowity, pełny
   You have my undivided attention. (Masz moją pełną uwagę.)
 21. plenary
 22. unmitigated
 23. holoblastic
 24. diametrical , diametric
 25. unreserved
 26. whole-hearted , także: wholehearted
 27. teetotal
 28. complete and utter
 29. whole-ass AmE slang  

Powiązane zwroty — "całkowity"

przymiotnik
cały = whole +3 znaczenia
rzeczownik
przysłówek
całkiem = all +7 znaczeń
całkowicie = completely +28 znaczeń
inne
całkiem = kind of , także: kinda AmE potocznie +1 znaczenie
nie całkiem = not that +1 znaczenie
inne
idiom
całkowicie = to the bone +1 znaczenie