"zaokrąglony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaokrąglony" po polsku — Słownik angielsko-polski

zaokrąglony

Pregnant Woman Holding Belly
przymiotnik
 1. round ****
  • zaokrąglony, okrągły
   Her belly was round like a ball. (Jej brzuch był okrągły jak piłka.)
   Your round hips are very feminine. (Twoje zaokrąglone biodra są bardzo kobiece.)
   przeciwieństwo: angular
  • całkowity, zaokrąglony (o liczbie)
   One thousand is a round number. (Tysiąc to całkowita liczba.)
   Name positive round numbers. (Wymień liczby dodatnie całkowite.)
 2. curved *
 3. plump *
 4. rounded  
 5. full *****
  • pełny, zaokrąglony (np. kobiece kształty)
   I like a woman with full shapes. (Lubię kobiety z pełnymi kształtami.)
   Her full body was an asset. (Jej pełne ciało było atutem.)
 6. thick *** , także: thicc slang
  • kształtny, zaokrąglony (o kobiecie, zwykle o jej biodrach i pośladkach) slang
   She has thick thighs. (Ona ma kształtne uda.)
 7. plumpish
 8. thickish
czasownik
 1. round ****   [TRANSITIVE]
  You can round the price, I don't have any change. (Możesz zaokrąglić cenę, nie mam drobnych.)
  She rounded the number to one decimal place. (Ona zaokrągliła liczbę do jednego miejsca po przecinku.)
 2. plump * , plump up
phrasal verb
 1. round out
  • zaokrąglić (np. cenę)
   If you round out the bill, it is 2000 dollars. (Jeżeli zaokrąglisz rachunek, to wynosi on 2000 dolarów.)
czasownik
 1. fillet
 1. round off
  • (phrasal) zaokrąglić (np. rogi, kąt, liczbę)