"pełnoprawny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pełnoprawny" po polsku

pełnoprawny

przymiotnik
 1. outright
  • pełny, pełnoprawny, kategoryczny, zdecydowany, absolutny
   We took outright control of the ship. (Przejęliśmy pełną kontrolę nad statkiem.)
   I'm the outright owner of this house. (Jestem pełnoprawnym właścicielem tego domu.)
 2. full *****  
  He is a full employee, so he has a right to speak. (On jest pełnoprawnym pracownikiem, więc ma prawo się wypowiedzieć.)
  Rosie said that I am not a full member of our family. (Rosie powiedziała, że nie jestem pełnoprawnym członkiem naszej rodziny.)
 3. fully fledged British English , full-fledged American English  
 4. card-carrying  

powered by  eTutor logo